Üyelik ve Başvuru

Üye Olma Koşulları

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikle ilgili sorularınız varsa ön başvuru formunu doldurabilirsiniz. Üyelik işlemlerini hemen başlatmak istiyorsanız aşağıda yer alan formlardan size uygun olan  formu indirip, gerekli bilgileri doldurduktan sonra bizimle posta yolu ile (iletişim sayfasında adres bilgilerimiz mevcuttur.) paylaşabilirsiniz. 

Ön Üyelik Formu


    BireyselKurumsal

    Bireysel Üyelik

    Mühendislik, Bilim, Tasarım alanlarında araştırmalar yapan, proje geliştiren akademik veya profesyonel çalışanlar ve girişimciler derneğimize üye olmak için başvuruda bulunabilirler. Öğrenciler de derneğimize bireysel üye olarak başvurabilirler. (Öğencilerden giriş ücreti alınmaz, üyelik aidatı indirimlidir.)

    Kurumsal Üyelik

    Açık İnovasyon Derneği ile interdisipliner bir işbirliği platformu oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte farklı sektörlerde araştırma, geliştirme yapan yenilikçi projeler geliştiren farklı ölçeklerde kurumların da derneğimize üye olması ve misyonumuzu birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz.