Türkiye ve Dünya’daki #COVID19 krizini yakından izleyen farklı disiplinlerden kişi ve kurumların bir araya gelmesi özverileri ve tamamen gönüllü çalışmalarıyla milyonlarca kişinin karşı karşıya kalacağı solunum krizine karşı hızlı, ekonomik ve işe yarar çözümler üretmek için çalışıyoruz. Tek amacımız: YAŞAMAK ve YAŞATMAK.

#COVID19 ile enfekte olan kişilerin %19’u solunum desteğine ihtiyaç duyuyor. %5’i ise bilinci tamamen kapalı durumda hastalıkla mücadele ediyor. Ölüm vakaları genel olarak bu %5’lik dilimde gerçekleşiyor. İtalya’da şu ana kadar hayatını kaybeden yaklaşık 10.000 kişinin yarısı solunum cihazına bağlanamadığı için hayatını kaybetti.

Ülkemizde 16.000 solunum destek cihazı var. İtalya ölçeğinde gerçekleşecek bir krizde çok kısa sürede solunum cihazı sayısı yetersiz kalacak. Solunum desteği alamayan her 100 kişiden 50’si %5’lik dilime düşecek. Yani, nefes alamadığı için bilincini kaybedecek. 

Şu aşamaya kadar gece /gündüz demeden ortak akıl ve işbirliği ile çalışarak geldik. Artık sizin de desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. 

Salgında Karşılaşılan Problemler

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Çözüm Önerileri

NFO2 – Açık Kaynak Ambu Tabanlı Solunum Destek Cihazı

O2Gen – Açık Kaynak Bilinci Kapalı Hasta İçin Mekanik Solunum Destek Cihazı​

. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

YaşamEvi​ – Oksijen Tüpü Barındıran Yaşam Destek Ünitesi

. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

AMBU​ – Elle Çalışan Mekanik Hava Üfleyici Medikal Balon​

. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

NEDEN?

#COVID19 ile enfekte olan kişilerin %19’u solunum desteğine ihtiyaç duyuyor. %5’i ise bilinci tamamen kapalı durumda hastalıkla mücadele ediyor. Ölüm vakaları genel olarak bu %5’lik dilimde gerçekleşiyor.

İtalya’da şu ana kadar hayatını kaybeden yaklaşık 10.000 kişinin yarısı solunum cihazına bağlanamadığı için hayatını kaybetti.

Ülkemizde 16.000 solunum destek cihazı var. İtalya ölçeğinde gerçekleşecek bir krizde çok kısa sürede solunum cihazı sayısı yetersiz kalacak. 

Solunum desteği alamayan her 100 kişiden 50’si %5’lik dilime düşecek. Yani, nefes alamadığı için bilincini kaybedecek. 

Şu aşamaya kadar gece /gündüz demeden ortak akıl ve işbirliği ile çalışarak geldik. Artık sizin de desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. 

PROJE PAYDAŞLARI