Komisyon ve Çalışma Grupları

Komisyonlar ve komisyonlara bağlı çalışma grupları ile ilgili bilgiler burada paylaşılmaktadır. Bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Bu komisyon ya da çalışma gruplarından herhangi birisinde çalışmak isterseniz aşağıda yer alan frmu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.
Bilimsel çalışmalar yapan üniversite, enstitüler ve akademik çalışmalar yapan sivil toplum kurumlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilecek faaliyetler ile ilgili eşgüdüm sağlayacak komisyondur. Komisyon üyeleri bilim insanları ve öğretim görevlilerinden seçilir. Üniversitelerin, açık bilim, açık inovasyon ve Ar/Ge ile ilgili faaliyetlerini yıllık raporlar halinde sunar. Derneğimizi ve faaliyetlerimizi akademik kurum ve kuruluşlarda temsil eder.

Türkiye’de inovasyon ve açık inovasyon kültürünün geliştirilmesi ve teknoloji okuryazarlığının artırılması amacıyla, çocuklar, gençler ve eğitimcileri hedefleyen projelerin planlanması ve yürütülmesi bu komisyon tarafından gerçekleştirilir.

Başta Avrupa Birliği ve kurumları başta olmak üzere, yabancı ülkelerde proje ortaklığı içinde bulunmak üzere STK’larla eşgüdüm ve koordinasyon bu komisyonun sorumluluk alanıdır. Dernek faaliyetleri, yayın ve raporların farklı dillere çevirileri de bu komisyon tarafından yönetilir.

Açık İnovasyon Derneğinin tüm hukuksal süreçlerini, iç ve dış yazışmalarını, proje ortaklıklarının hukuki uygunluklarını denetleyen komisyondur. Derneğin hukukçu üyeleri bu komisyonda destek olurlar.

Açık İnovasyon Derneği’nin basın ve yayın organlarına duyurulması, basın kurumlarıyla ilişkilerinin yönetilmesi, belirli periyotlarla basın bültenlerinin paylaşılması, web ve sosyal medya sayfalarında dernek faaliyetlerinin duyurulması ve kurumsal kimliğin korunması gibi konularda çalışır. Yıllık rapor tasarımları ve infografiklerin hazırlanması da bu komisyonun sorumluluk alanındadır.

Açık İnovasyon Derneği saymanına bağlı olarak çalışan bu komisyon, derneğin gelir gider durumunu, satınalma ve teklif toplama süreçlerini yönetir. Üye aidat ve bağışlarını, proje ortaklıkları, fon kaynaklarının yönetimini yürütür. Aylık, dönemlik ve yıllık iktisadi faaliyet raporlarını hazırlar ve dernek yönetimi ile paylaşır.

Derneğimizin gerçekleştirdiği ve paydaşlarla ortaklaşa gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası tüm etkinlik ve konferanslar bu komisyon tarafından planlanır ve yürütülür.

Türkiye’deki farklı söktörler ve işkolları ile iletişim içinde ve bu alanlar için yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla analiz, problem tanımı ve çözüm yolları için çalışmalar yapar. Startup, Kobi, Obi ve Büyük şirketlerin inovatif değer taşıyan proje ya da servislerinin görünürlüğünün artırılması ile ilgili destekler verir.

Türkiye’de faaliyet gösteren veriye dayalı bir iş modeli bulunan kurum ve kuruluşların oluşturduğu verinin kamu ile paylaşılmasına yönelik çalışmalar yapar. Veriye dayalı servis geliştirmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini planlar ve bu faaliyetleri raporlar.

Derneğimiz bünyesinde yürüyen tüm projeler ve paydaşlarla birlikte gerçekleştirilen projelerin yönetiminden sorumlu komisyondur. Yerel, ulusal ve uluslararası fon ve hibe projelerinin yönetimi de bu komisyon tarafından yürütülür.

Açık İnovasyon Derneği’nin ana faaliyet konuları, teknoloji, temelbilimler alanlarının yanısıra ekoloji ve temiz enerji gibi alanlardır. Bu komisyon, hem dernek faaliyetleri ve projelerinde Çevre ve sürdürülebilirlik alanlarıyla ilgili farkındalık, okuryazarlık ve inovasyon süreçlerini takip eder ve raporlar.

Açık İnovasyon Derneği, sürdürülebilir gelişimi için nitelikli, iş odaklı ve dernek amaçlarını benimsemiş üyelerden oluşan, çalışkan ve kendini sürekli yenileyen bir sivil topluk kurumu olmayı hedeflemektedir. Bu komisyon asil üyeler, aday üyeler, komisyon ve kurulların yanısıra insan kaynakları stratejisi ve dernek çalışanlarının eğitimleri bu komisyon tarafından planlanır ve organize edilir.

Komisyon ve Çalışma Gruplarına Başvuru
Komisyon ve/veya çalışma gruplarında çalışmak isterseniz yandaki formu doldurabilirsiniz.