Hakkımızda

Yenilikçi deneyimlerin ve birikimlerin, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşılmasını ve iş birlikleri geliştirilmesini sağlayacak bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

2015 yılında Açık İnovasyon Derneği girişimi, “biz benden akıllıyız” (We are smarter than me) ortak paydasında buluşan, açık inovasyon kültürü ve yaklaşımının yaygınlaşması amacıyla, bilim insanı, teknoloji geliştiricisi, Ar&Ge mühendisi, girişimci, mimar, tasarımcı, eğitimci ve farklı endüstrilerden kişi, grup ve STK temsilcilerinin bir araya gelmesiyle başladı. 2016 yılında Türkiye’nin ilk açık inovasyon etkinliği ve aynı zamanda en özgün teknoloji etkinliklerinden biri olan, “HacknBreak: 1. Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı” İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. 2016’da dernekleşme faaliyetleri başlatıldı. Amaç, genel ilkeler, örgütlenme stratejisi tartışıldı ve dokümanları hazırlandı. 2016 yılında yüze yakın kurum ve topluluk temsilcisi ile “Açık İnovasyon Derneği”nin ilkeleri, amaçları ve vizyonu birebir toplantılar yoluyla paylaşıldı, geri bildirimler toplandı. 2017 yılının ocak ayında “Açık İnovasyon Derneği” için yasal prosedür başlatıldı. 2017 Nisan ayında “Açık İnovasyon Derneği’nin faaliyet göstereceği ana yerleşim yeri olan OpenCampus projesi için çalışmalar başlatıldı. 2017, 19-27 Ağustos tarihlerinde “2. HacknBreak: Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı” düzenlendi. 2017 Eylül ayında, 2018 yılında ilk uluslararası Açık İnovasyon etkinliği olmayı hedefleyen 3. Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı için hazırlıklar başlatıldı.

Birlikte üretmek, birlikte öğrenmek, paylaşmak ve gelişmek için çalışıyoruz. 

12

KOMİSYON

6

ETKİNLİK

66

DESTEKÇİ

5000

KATILIMCI

Deneyimli Ekip

Kurumsal ve akademik alanda deneyimli kurucu ve yönetim kadrosu ve üyeleri ile kamusal faydayı gözeten projelerini sürdürmek ve yenilerini hayata geçirmek odağıyla çalışmalarına devam eder.

Güçlü İşbirlikleri

Kurumsal, bireysel ve akademik alanda güçlü işbirlikleri kurar ve bu işbirliklerini kamusal fayda amacı güden projelerinde kaldıraç olarak kullanır.

Haberin Olsun

Olan bitenden önceden haberdar olmak istiyorsan eposta adresini şuraya bırakabilirsin: