Open Innovation Camp in Health Completed!

Open Innovation Camp in Health Completed!

Open Innovation Camp in Health, the first of the focus camps dedicated to sustainable development goals, of the HacknBreak Open Innovation Camp, organized by the Open Innovation Association for five years, was held online between June 24 and June 27 with intense participation and interest. Organized with the cooperation of many stakeholder institutions, communities and experts, the camp was the first interdisciplinary event to be held with the focus of cooperation in the health sector.

Sağlıkta Açık İnovasyon Kampı için 1200’e yakın başvuru aldık. Başvuru yapanların %56’sı kadın ve %50’si farklı seviyelerden (lisans, yüksek lisans ve doktora) ve bölümlerden (tıp fakültesi, sağlık bilimleri enstitüsü, biyomedikal mühendisliği, biyoloji ve genetik, biyoteknoloji, hemşirelik, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, diş hekimliği vb) öğrencilerdi.  

Başvuru yapanların %17’si üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen ya da lise veya dengi okullarda çalışan öğretmenlerden oluşuyorken, %24’ü herhangi bir kurumda profesyonel olarak çalışanlardı. Profesyonel çalışma hayatında olan katılımcılarımızın da büyük bir çoğunluğunu doktor, eczacı, diş hehimi, hemşirelik, sağlık yöneticisiliği gibi farklı birimlerden sağlık çalışanları oluşturuyordu. Ayrıca sivil toplum örgütü üyeleri – yöneticileri, mühendisler, yazılımcılar, analistler ve idari personel gibi farklı branşlarda çalışanlar da vardı. Katılımcıların %9’u sağlık sektörüne özel bir iş fikrini hayata geçirmiş (DVESHealth, GlakoSense, RADRİCTİON, Vagustim, Kaju, PandeGo, PhysioTech, CARNAP, Spektroskop, Refakatçim, Donti Dental vd.) ya da geçirmek isteyen girişimcilerden oluşuyordu. 

SPEAKERS

HacknBreak Health has become one of Turkey's most important interdisciplinary events in this field, with 65 speakers from Turkey and abroad sessions on their fields of experience and expertise.

You can visit the website for detailed information. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *