COVID-19 Pandemisine Karşı İşbirliği

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel risk seviyesi “yüksek”ten “çok yüksek” seviyesine çıkarılan Coronavirus – Covid-19 salgınının yarattığı yıkıcı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine yoğun bir gündemimiz var. Bu süreçte pek çok bilim insanı, geliştirici, teknoloji üreticisi, farklı disiplinlerden mühendisler, yaşam bilimleri uzmanları, sağlık çalışanları eşgüdümle ve işbirliği ile sorunlara yenilikçi çözümler geliştirmek üzere yeni projeler üzerinde çalışıyor ya da çalışmak üzere hazır olduğunu duyuruyor; proje önerileri, nasıl yapılır videoları, açık kaynak proje tasarım dökümanları paylaşılıyor.

Covid-19 salgınına karşı derlediğimiz işbirliği projelerini dikkatinize sunuyoruz. Siz de önemli gördüğünüz haberleri bizimle [email protected] adresimizden paylaşabilirsiniz.

COVID-19 İşbirliği ve Dayanışma Ağı

KoronaVirüs Pandemisi’nin yarattığı en büyük risk; bu krize hazırlıksız yakalanmamız oldu. Bu riski giderecek en önemli adım ise bilim ve teknolojinin aynı amaç için seferber edilmesi. Tanı, tedavi ve korunma sürecinde medikal kit ve cihazların üretimi ile ilgili hummalı bir çalışma var.

Kolektif akılla neler yapılabilir tartışmak, hızlı aksiyon alınabilecek konularda karar alıp çalışma grupları oluşturmak ve işbirliği içerisinde birlikte çalışmak isteyen kişilerce bir araya gelmeye karar verdik. Sen de katılmak istersen aşağıdaki formu doldurabilirsin ve katılması uygun olacak kişilerle bu formu paylaşabilirsin.

COVID-19 Çok Disiplinli Veri Bilimi Çalışma Grubu

Bu form ile COVID-19 Çok Disiplinli Veri Bilimi Çalışma Grubu’na katılım başvurusu yapabilirsiniz. Programa COVID-19’la ilgili veri odaklı çalışmalara AKTİF katkı verecek her disiplinden (veri bilimci, yapay öğrenme mühendisi, doktor, hukukçu vb.) kişiler dahil olabilir.

COVID-19 Yetkinlik Haritası (TR)

COVID-19 pandemisine karşı işbirliği geliştirilebilecek alanları görmek için tanı, tedavi ve korunma başlıklarında çalışan tüm firmaları mevcut bilgi, beceri ve altyapısını, ürün, teknoloji ve hizmetlerini COVID-19 yetkinlik haritasında paylaşmaya davet ediyoruz.

COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19)

A Free, Open Resource for the Global Research Community: In response to the COVID-19 pandemic, the Allen Institute for AI has partnered with leading research groups to prepare and distribute the COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19), a free resource of over 44,000 scholarly articles, including over 29,000 with full text, about COVID-19 and the coronavirus family of viruses for use by the global research community.

Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pathogen Evolution @Nextstrain

Nextstrain patojen evriminin gerçek zamanlı takibi için açık bir proje. Dünyanın dört bir yanından toplanan verilerle COVID-19 salgınının da genomik analizi raporlanıyor.

COVID-19 Open Research Dataset Challenge (CORD-19)

An AI challenge with AI2, CZI, MSR, Georgetown, NIH & The White House

COVİD-19 Radyoloji Veritabanı

Tıp alanında uzman gönüllüler ile birlikte geliştirilen “COVID Veritabanı” projesinde akciğer röntgenleri ve bilgisayarlı tomografi görüntülerini detaylı üst verilerle birleştirerek özellikle COVID-19 hastalığı hakkında geniş bir veri tabanı oluşturulması amaçlanmaktadır.

COVID-19 Önleme ve Tedavi El Kitabı

Çin’de Covid-19 vakaları görünmeye başladığında doktorlar bir yandan hastaların hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da deneyimlerini dünyanın dört bir yanındaki sağlık meslektaşları ile paylaşarak bu el kitabının hazırlanmasına katkıda bulunmuşlardır.

KKD, Medikal Malzeme ve Cihazlar

COVID-19 tedavisinde çok sayıda tıbbi cihaz gereklidir (örn. Ventilatörler). Gerekli KKD ve tıbbi cihaz yetersizlikleri, tüm dünyada önemli sorunlar oluşturmaya devam edecektir. Aşağıda yaygın kullanılan malzeme ve cihazlarla ilgili standartları da içeren dokümanlara erişebilir, eğer üretim kapasiteniz varsa işbirliği ile üretimi düşünebilirsiniz.