Amaçlarımız

Türkiye‘deki bilim, teknoloji, sanayi, tarım, enerji, tasarım, sağlık ve eğitim gibi alanlarda üretim, türetim, araştırma ve geliştirme yapan kişi ve kurumların elde ettiği yenilikçi deneyim ve birikimleri, toplumsal ve ekonomik gelişmeye katkı sunmak üzere paylaşmalarını ve iş birlikleri geliştirmelerini sağlayacak bir platform oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Açık İnovasyon Derneği, açık inovasyon kültürü ve yaklaşımının yaygınlaşması amacıyla, gençleri, çocukları ve eğitmenleri hedefleyen sosyal fayda ve gönüllülük esaslı projeler geliştirmeyi hedefler.

Açık İnovasyon Derneğinin Temel Hedefleri:

✓ Ülkemizde kamu, özel sektör ve akademide, bilim ve teknolojilerin, ar-ge ve inovasyon çalışmalarının verimli bir biçimde artması amacıyla açık erişim kültürünün ve açık inovasyon felsefesinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmak,

✓ Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, tasarım, bilim ve inovasyon ile ilgili birey, kurum ve kuruluşları bir araya toplamak, açık inovasyon farkındalığı yaratmak,

✓ Teknoloji, ArGe, bilim ve inovasyon ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasal düzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda fikir ve yöntemler geliştirmek,

✓ Teknoloji, Ar-Ge, bilim ve inovasyon alanlarında açık inovasyon ve açık erişim ile ilgili politikalar geliştirmek üzere süreli yayın, kitap, dijital materyaller üretmek,

✓ Teknoloji, Ar-Ge, bilim ve inovasyon alanlarında açık inovasyon ve açık erişim ile ilgili eğitim, seminer, konferans, teknoloji etkinlikleri ve kamplar gerçekleştirmek, bu amaçla ulusal ve uluslararası katılımla Açık İnovasyon Kampı ve Konferansı’nı her yıl düzenlemek,

✓ Açık inovasyon kültürü ve yaklaşımının yaygınlaşması amacıyla, ilkokul, lise ve üniversite düzeyinde eğitim veren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde, eğitim, seminer ve kamp çalışmaları düzenlemek,

✓ Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, bilim ve inovasyon konularında kamusal yararı önde tutarak, interdisipliner yöntemler geliştirmek,

✓ Açık inovasyon kavramının beslendiği açık kaynak ve özgür yazılım felsefesi ile ilgili farkındalık çalışmaları yürüten, kurum ve kuruluşlarla ortak etkinlikler ve yayınlar gerçekleştirmek,

✓ MIT, Affero, Apache, GNU, GPL, Creative Commons, BSD, FDL, LGPL, Mozilla gibi özgür lisansların yaygınlaştırılması ile ilgili farkındalık çalışmaları yapmak, teknik, bilimsel ve hukuki araştırmalar gerçekleştirmek,

✓ İnovasyon ve açık inovasyon konusu ile doğrudan ya da dolaylı konularda Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıkları ve bu bakanlıklara bağlı müsteşarlık ve çalışma birimleriyle açık inovasyon ve açık erişim yaklaşımlı projeler ve çalıştaylar geliştirmek,

✓ Kamu fonları ile yapılan araştırma ve geliştirme çıktılarının açık olarak erişiminin sağlanmasını amaçlayarak platformlar oluşturmak, bu fonların verimliliğinin artırılmasına yönelik strateji çalışmaları yapmak,

✓ Türkiye’de inovasyon ve açık inovasyon konuları ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, bunları yayınlamak, sektörel indeks belirlemek ve bunun tanıtımını yapmak,

✓ Girişimcilerin ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin yenilikçi ürün ve hizmet tasarlamalarını kolaylaştıracak platformlar ve süreçler geliştirmek,

✓ Benzer amaçlarla kurulmuş olan Avrupa ve Dünya Teknoloji ve inovasyon alanlarını temsil eden kurumlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak uluslararası faaliyetlerde bulunmak,

✓ Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlamak; Eğitimde inovasyon ve açık inovasyonun önemini yaymak amacıyla kampanyalar düzenlemek,

✓ Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Haberin Olsun

Olan bitenden önceden haberdar olmak istiyorsan eposta adresini şuraya bırakabilirsin: